W 2011 r. wzięliśmy udział w budowie gazociągu DN300 relacji Rybno-Szczytno. Nasze zadanie polegało na wykonaniu przewiertu HDD pod terenem leśnym Kozłowo. Wiercenie o łącznej długości 380 m wykonaliśmy w terminie.