W 2011 r. zakończyliśmy prace w ramach budowy gazociągu Jeleniów–Dziwiszów. Wykonywaliśmy przeciski pod ciekami wodnymi i drogami. Łączna długość przejść wyniosła 290 m, z czego najkrótszy miał 10, a najdłuższy 40 m.