W 2018 r. zakończyliśmy roboty w ramach budowy gazociągu DN700 Hermanowice–Strachocina. Wykonaliśmy dziewięć przecisków o łącznej długości ponad 200 m (wraz z zabezpieczeniem komór). Pracowaliśmy w trudnych warunkach geologicznych, z przewagą glin, zwietrzelin i okruchów skalnych. Nasze przejścia umożliwiły poprowadzenie gazociągu m.in. pod górskim potokiem, gazociągiem DN300 oraz kanalizacją sanitarną DN200.