W 2020 r. zakończyliśmy prace w ramach budowy północnego odcinka gazociągu Polska–Litwa (fragment ZZU Rudka Skroda–ZZUP Konopki). Wykonaliśmy cztery przekroczenia w technologii poziomego przecisku pneumatycznego: trzy o łącznej długości 67,5 m – DN700, a także jedno DN900 o długości 21 m.