W 2021 r. zakończyliśmy prace w ramach południowego odcinka gazociągu Polska–Litwa. Pod różnego rodzaju drogami wykonaliśmy 14 przekroczeń w technologii poziomego przecisku pneumatycznego (rury stalowe przewodowe oraz osłonowe). W tym 11 przekroczeń o łącznej długości 309 m – DN711, a także trzy o sumarycznej długości 108 m – DN1016.