Od maja do października 2015 r. braliśmy udział w budowie rurociągu naftowego DN800 Adamowo–Plebanka. Nasze zadanie polegało na wykonaniu przecisków DN1000 pod drogami o łącznej długości 207 m (długości pojedynczych przekraczały 40 m). W ramach tej inwestycji dokonaliśmy także demontażu rurociągu DN813 o długości 800 m, które przebiegał pod Narwią.