Od sierpnia 2018 r. do stycznia 2019 r. pracowaliśmy w ramach budowy gazociągu DN1000 Zdzieszowice–Wrocław (pododcinki Brzeg–Zębice–Kiełczów oraz Zdzieszowice–Brzeg). W tym czasie, w trudnych warunkach geologicznych i w terenie silnie uzbrojonym, wykonywaliśmy przekroczenia metodą przecisku pneumatycznego DN1000 i DN400 pod drogami, a także jedno DN1000 przez wał przeciwpowodziowy Wronów.