Od września 2018 r. do maja 2019 r. braliśmy udział w budowie gazociągu DN1000 Tworóg–Kędzierzyn. Nasze zdanie polegało na wykonaniu przecisków pneumatycznych (w tym odwodnienia) pod drogami i umieszczeniu rurociągu w pasie drogowym. Przeciski realizowaliśmy w trudnych warunkach geologicznych i w terenie silnie uzbrojonym.