W 2020 r. zakończyliśmy prace w ramach budowy drugiej nitki rurociągu przesyłowego paliw PMRiP Góra–Wielowieś. Nasze zadanie polegało na wykonaniu 14 przecisków DN600 o łącznej długości 323 m.