W 2022 r. zakończyliśmy prace w ramach budowy rurociągu produktów naftowych Boronów–Trzebinia. Wykonaliśmy 40 przecisków DN500 o łącznej długości 769 m. Dzięki zrealizowanym przez nas przejściom rurociąg został poprowadzony pod różnego typu drogami.